https://critoxium.com/shop/

Terkini

Strategi Keselamatan Siber Nasional keperluan mendesak untuk memelihara Malaysia

 


Saya menulis artikel ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan oleh menteri komunikasi dan digital mengenai perlunya pendekatan yang menyeluruh untuk melawan serangan siber yang dilaporkan oleh Bernama pada 2 Jun 2023.

Di dunia yang terhubung dan digital saat ini, keselamatan siber menjadi isu yang amat penting bagi negara-negara di seluruh dunia. Malaysia, sebagai sebuah negara yang berkembang dengan pesat dan ekonomi digital yang berkembang, dihadapkan pada keperluan mendesak untuk menangani ancaman siber yang semakin meningkat. Dari jenayah siber hingga pelanggaran data dan aktiviti jahat, tantangan-tantangan ini memerlukan tindakan segera.

Untuk menghadapi landskap siber yang terus berkembang, penting bagi Malaysia untuk menetapkan Strategi Keselamatan Siber Nasional yang mendesak dan komprehensif sambil memperkuat usaha diplomasi siber. Artikel ini menekankan keperluan mendesak bagi pelaksanaan strategi keselamatan siber nasional dan keterlibatan dalam diplomasi siber, dengan perdana menteri memimpin, untuk memelihara Malaysia dalam era digital.

Proses pendigitalan yang pesat di Malaysia memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Namun, ia juga mendedahkan negara kepada pelbagai risiko siber yang semakin kompleks. Insiden pelanggaran data, serangan ransomware, dan pencurian harta intelektual yang kerap berlaku dan menjejaskan institusi kerajaan dan syarikat swasta menekankan keperluan mendesak untuk mempunyai strategi keselamatan siber yang komprehensif. Malaysia perlu melindungi prasarana penting, memastikan data sensitif terjamin, dan memelihara kepentingan nasional dalam menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat.

Keperluan mendesak bagi Strategi Keselamatan Siber Nasional:

1. Pendekatan proaktif dalam mengurangkan ancaman dan menangani insiden: Kepemimpinan perdana menteri sangat penting dalam pembangunan strategi keselamatan siber nasional yang mengambil pendekatan proaktif untuk mengenal pasti kelemahan, membangunkan mekanisme pertahanan yang kukuh, dan menetapkan protokol respons yang berkesan terhadap insiden.

Dengan mengagihkan sumber daya secara strategik dan memberi keutamaan kepada pelaburan dalam keselamatan siber, Malaysia dapat memperkuat pertahanan terhadap serangan siber.

2. Kolaborasi antara sektor awam dan swasta: Kerjasama bersepadu antara kerajaan dan sektor swasta penting dalam menangani cabaran keselamatan siber. Di bawah kepimpinan perdana menteri, strategi nasional harus mendorong kerjasama awam-swasta yang kukuh, memudahkan perkongsian maklumat, amalan terbaik, dan tindak balas bersama terhadap ancaman siber.

Kerjasama seperti ini akan meningkatkan postur keselamatan siber Malaysia secara keseluruhan dan membina budaya ketahanan.

3. Peningkatan kapasiti dan kesedaran: Membangun tenaga kerja keselamatan siber yang terlatih penting bagi Malaysia dalam memerangi ancaman siber secara berkesan. Strategi nasional harus memberi keutamaan kepada inisiatif seperti program latihan khusus, pensijilan, dan kerjasama akademik untuk membangunkan kepakaran di bidang ini.

Pada masa yang sama, meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat tentang risiko siber dan menggalakkan amalan dalam talian yang selamat akan mencipta persekitaran digital yang lebih selamat.

Kepentingan mendesak diplomasi siber:

1. Kerjasama antarabangsa: Menyedari sifat pelbagai negara ancaman siber, Malaysia harus terlibat secara aktif dalam diplomasi siber. Ini melibatkan membina perikatan dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk menangani cabaran keselamatan siber secara kolektif. Penyertaan dalam forum antarabangsa, perkongsian maklumat ancaman, dan kerjasama dalam inisiatif bersama akan menyumbang kepada usaha global dalam memerangi jenayah siber dan melindungi kepentingan bersama.

2. Menentukan norma siber global: Malaysia, melalui usaha diplomasi siber yang dipimpin oleh perdana menteri, mempunyai peluang untuk menentukan norma dan dasar keselamatan siber global. Penyertaan aktif dalam perbincangan mengenai norma siber antarabangsa, memperjuangkan kelakuan negara yang bertanggungjawab, dan mempromosikan pematuhan kepada undang-undang antarabangsa dalam siber akan menyumbang kepada persekitaran siber yang lebih selamat dan stabil di peringkat global.

3. Membina rangka kerjasama menangani insiden siber: Tindak balas yang cepat dan kerjasama yang efektif penting dalam menangani insiden siber. Di bawah kepimpinan perdana menteri, Malaysia harus membina rangka kerja dua hala dan pelbagai hala untuk tindak balas insiden siber dan perkongsian maklumat. Kerjasama seperti ini akan memudahkan tindak balas yang cepat terhadap insiden siber, mengurangkan kerugian, dan membolehkan pertukaran maklumat ancaman yang berharga dengan negara-negara lain.

Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat, Malaysia harus bertindak segera untuk memperkuat pertahanan keselamatan siber dan melindungi landskap digitalnya. Strategi Keselamatan Siber Nasional penting untuk melindungi infrastruktur penting, mengamankan data sensitif, dan mempertahankan kepentingan nasional. Dengan mengambil pendekatan proaktif dalam mengurangkan ancaman, memperkuat kerjasama awam-swasta, dan melabur dalam pembinaan kapasiti dan kesedaran, Malaysia dapat meningkatkan postur keselamatan siber dan memastikan ketahanan dalam era digital.

Tidak kurang pentingnya adalah keterlibatan dalam diplomasi siber, yang dipimpin oleh perdana menteri, untuk menangani sifat pelbagai negara ancaman siber. Penyertaan aktif dalam kerjasama antarabangsa, menentukan norma siber global, dan membina rangka kerja menangani insiden akan memperkuat kedudukan Malaysia dalam memerangi jenayah siber dan mempromosikan kelakuan negara yang bertanggungjawab.

Keperluan mendesak bagi Strategi Keselamatan Siber Nasional dan diplomasi siber tidak dapat diabaikan. Dengan kepimpinan perdana menteri, Malaysia dapat menunjukkan komitmen yang teguh dalam melindungi aset digitalnya dan membina persekitaran digital yang selamat bagi rakyat dan perniagaan. Masa untuk bertindak adalah sekarang, kerana ancaman yang kita hadapi terus berkembang dan memerlukan tindakan yang komprehensif dan kolaboratif.

Dengan memberi keutamaan kepada keselamatan siber dan keterlibatan diplomasi, Malaysia dapat menjadikan dirinya sebagai pemimpin dalam keselamatan siber, bukan hanya di peringkat serantau tetapi juga di peringkat global. Memelihara domain siber Malaysia bukan hanya isu teknologi atau pertahanan — ia perkara keselamatan nasional yang memerlukan usaha kolektif, kepemimpinan tegas, dan kerjasama antarabangsa.

Mari kita manfaatkan peluang ini untuk memperkuat pertahanan keselamatan siber dan membuka jalan bagi masa depan digital yang selamat dan makmur untuk Malaysia.

 

Yusmadi Yusoff adalah seorang peguam, bekas ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Tiada ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.